Beskrivning
Bilder
   

   
 

 

Fjärrvärmeanläggning säljes i sin helhet eller i delar.
Anläggningen kan användas både för processånga upp till 4,8 MW 15 bar och hetvatten upp till märkeffekten
på samtliga pannor. Anläggningen säljes för nedmontering.

Fliseldad ångpanna   Rökgaskondensering  
Fabrikat: VEÅ Fabrikat:

SRE 700

Effekt:

4,8 MW

Effekt: ca 1,2 MW
Årsmodell: 1982 Årsmodell: 2006
Övrigt: Pannan har ångturbin för produktion av el.    
Fliseldad hetvattenpanna   Ångturbin med generator  
Fabrikat: Järnforsen Fabrikat: Opcorn powerbox
Effekt: 2,0 MW Effekt: 650 kW
Årsmodell:

2003

Årsmodell: 2010
Övrigt: Kopplad till värmeväxlare.    
       
Pumpstation

 

   
       
       
       
       


Försäljningssätt:
Hela anläggningen eller delar säljes genom anbud.
Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

För med info ring:
Johan Lennings Tel: 0381-100 10 eller fastighetsägaren:
Lars-Åke Persson Tel: 0706-645438